Przewodnik po Krakowie

Pilot wycieczek

Wadowice

 

„W każdym  razie tu, w tym mieście, w Wadowicach, wszystko się zaczęło, i szkoła się zaczęła, studia się zaczęły, i teatr się zaczął. I kapłaństwo się zaczęło.” Tak brzmi jedno z wielu publicznych wspomnień Jana Pawła II o swoim rodzinnym mieście ,
o Wadowicach. Uroczo położona miejscowość nad rzeką Skawą otrzymała prawa miejskie  w pierwszej poł. XIV. Początkowo miasto rzemieślników, w XIX w. rozwinęło się jako ważne centrum administracyjne, handlowe i kulturalne. Dzisiaj Wadowice, miasto powiatowe, są odwiedzane przez tysiące turystów-pielgrzymów pragnących zobaczyć miejsca gdzie przyszedł na świat, wychowywał się i uczył Karol Wojtyła – papież Polak.

 

Podczas pobytu w mieście zobaczymy:

 

 • Kościół Parafialny pod wezwaniem Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny
 • dom rodzinny Jana Pawła II
 • budynek dawnej jadłodajni 
 • budynek szkoły , do której uczęszczał Jan Paweł II
 • dawna cukiernia Karola Hagenhubera  gdzie wypiekano słynne kremówki   
 • Liceum Ogólnokształcące im. Marcina Wadowity
 • Klasztor Karmelitów Bosych   wraz z Sanktuarium św. Józefa  
 • Kościół pod wezwaniem św. Piotra Apostoła
 • dawne koszary 12 Pułku Piechoty Ziemi Wadowickiej 
 • Klasztor Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu
 • dawny gmach Towarzystwa „Sokół”