Przewodnik po Krakowie

Pilot wycieczek

Kazimierz chrześcijański

 

W 1335 r. Kazimierz Wielki założył niedaleko Krakowa nowe miasto, które z biegiem czasu nazwano od jego imienia Kazimierzem. Miasto dzięki opiece króla
i przedsiębiorczości jego mieszkańców rozwijało się prężnie i wkrótce uzyskało status drugiego miasta w Polsce po Krakowie. Z tym miastem związany był kronikarz Jan Długosz, św. Stanisław Kazimierczyk Sołtys, architekt i budowniczy Bartłomiej Berrecci, na przełomie IX i XX w. działał tutaj malarz Adam Chmielowski, późniejszy św. Brat Albert. W 1800 r. Kazimierz został włączony do Krakowa. Dzisiaj o długiej i świetlanej przeszłości tego miasta świadczą wspaniałe gotyckie świątynie i pozostałości średniowiecznego założenia miejskiego wraz z ratuszem.

 

Ważniejsze punkty na trasie naszego zwiedzania:

 

  • Plac Wolnica z zabytkowym budynkiem ratusza
  • Kościół Bożego Ciała z klasztorem Księży Kanoników Regularnych
  • Kościół Ojców Bonifratrów
  • Dom Generalny Braci Albertynów miejsce działalności  św. Brata Alberta
  • Kościół św. Katarzyny i krużganki klasztoru Augustianów
  • Kkościół na Skałce, miejsce męczeńskiej śmierci św. Stanisława
  • Kkrypta z Grobami Zasłużonych na Skałce