Przewodnik po Krakowie

Pilot wycieczek

Wzgórze Wawelskie

 

Wapienne Wzgórze Wawelskie nad brzegiem Wisły od początków XI w. odgrywało kluczową rolę w życiu państwa. Tutaj ukształtowało się centrum polityczne, religijne
i kulturalne Polski. Tutaj powstała Katedra Wawelska i główna rezydencja królów polskich.

 

Renesansowy Zamek Królewski  jest najcenniejszym polskim muzeum. W komnatach królewskich podziwiać można m.in. słynne arrasy. Ten wspaniały zbiór tkanin powstał na zamówienie króla Zygmunta Augusta w Brukseli w XVI w. i testamentalnym zapisem królewskim  przekazany został narodowi  polskiemu. Zbiory Skarbca Królewskiego, Zbrojowni i eksponaty zgromadzone na wystawie Sztuka Wschodu dopełniają obraz
i podkreślają znaczenie i wagę tego obiektu.

 

Katedra Wawelska jest najdostojniejszym  wśród kościołów polskich . Tutaj znajduje się grób św. Stanisława - patrona Polski i Krakowa. Gotycka Katedra to także miejsce królewskich koronacji. W katedralnych kryptach spoczywają królowie,  biskupi, bohaterowie narodowi, wielcy polscy poeci. Na Wieży Zygmuntowskiej znajduje
się najsłynniejszy polski dzwon Zygmunt, którego dźwięk  rozbrzmiewa
w najważniejsze święta  kościelne i państwowe .

 

Wawel - widok z Ronda Grunwaldzkiego