Przewodnik po Krakowie

Pilot wycieczek

Okolice Krakowa

 

Walory przyrodnicze i kulturowe okolic Krakowa zachęcają do poznania tych terenów. Wiele obiektów się tu znajdujących zostało wciągniętych na listę Światowego Dziedzictwa Kultury i Natury UNESCO.


Wycieczki do polecanych miejsc mogą być głównym celem pobytu w Małopolsce bądź też  dopełnieniem pobytu w Krakowie.


Z przyjemnością zorganizuję i poprowadzę dla Państwa te wyjazdy. 

                                                                                                                                      

1. Ojcowski Park Narodowy
2. Wieliczka
3. Wadowice
4. Kalwaria Zebrzydowska
5. Oświęcim