Przewodnik po Krakowie

Pilot wycieczek

Ojcowski Park Narodowy

 

Ten najmniejszy park narodowy w Polsce znajduje się miedzy  malowniczymi dolinami rzek Prądnika i Sąspówki. Strome bloki skalne nad brzegami rzek, fantazyjne kształty ostańców, liczne jaskinie i zjawiska krasowe oraz bogaty świat roślin przyciągają swym pięknem. Do najpopularniejszych mieszkańców parku należą zamieszkujący jaskinie jadowity pająk Meta menardi oraz przedstawiciele 17 gatunków  nietoperzy. Ojcowski Park Narodowy to również obszar o bogatych walorach kulturowych.
W Jaskini Ciemnej odkryto najstarsze ślady człowieka na terenie Polski, w Jaskini Łokietka miał ukrywać się wg legendy przyszły król polski Władysław Łokietek.
Na skalnych urwiskach podziwiać można pozostałości gotyckiej warowni w Ojcowie
i renesansowy zamek w  Pieskowej Skale strzegących ówczesnego szlaku handlowego na Śląsk. Tutaj odkryjemy również mocne wpływy architektury drewnianej z odległych Alp i kaplicę stojącą na …wodzie.