Przewodnik po Krakowie

Pilot wycieczek

Kalwaria Zebrzydowska

 

Kalwaryjskie Sanktuarium Pasyjno- Maryjne należy do najciekawszych  założeń architektoniczno-krajobrazowych w Polsce. Fundatorem tego niezwykłego miejsca  
na początku XVII. W był wojewoda krakowski Mikołaj  Zebrzydowski.


Kalwaryjskie dróżki powstałe na wzór jerozolimskiej Drogi Krzyżowej Pana Jezusa
to zespół kościołów i kaplic malowniczo usytuowanych na wzgórzach Beskidu Makowskiego. Na kalwaryjskich dróżkach od stuleci pątnicy rozważają Mękę Pańską
i tajemnice życia Matki Bożej. Tysiące pielgrzymów przemierza dróżki w czasie Wielkiego Tygodnia kiedy odgrywane jest tutaj Misterium Męki Pańskiej oraz
w sierpniu podczas misteriów Pogrzebu i Tryumfu Matki Bożej.


Centrum sanktuarium stanowi barokowa Bazylika pod wezwaniem Matki Boskiej Anielskiej z łaskami słynącym obrazem Matki Boskiej Kalwaryjskiej. Częstym pielgrzymem na kalwaryjskich dróżkach był  Karol Wojtyła. W latach szkolnych, później jako arcybiskup krakowski, kardynał a także jako papież odwiedzał Kalwaryjskie Sanktuarium.


Opiekę nad tym miejscem i nad pielgrzymami zgodnie z wolą fundatora od przeszło czterystu lat sprawują Ojcowie Bernardynami.  W 1999 roku Kalwaryjskie Sanktuarium Pasyjno-Maryjne zostało wpisane na listę Światowego Dziedzictwa Kultury i Natury UNESCO.